carnavalloverz

hét carnavalsfeest voor
middelbare schooljeugd!

Carnaval 2025 start over...

Carnavalloverz 2024; je was geweldig!! Check de beelden!

Alleen foto's? Tuurlijk niet! Check onze video's en shorts!

In 2025 gaan we weer los!!

Wat een fantastisch feest hebben we tijdens carnaval 2024 met elkaar gebouwd!! Twee avonden Spiegeltent en als kers op de taart een avond het dak er af bij Shique de Luxe met o.m. Bram Krikke, Stefan de Vries en Sean. Zij genoten, maar jullie duidelijk ook! In 2025 gaan we weer gelegenheid bieden aan de middelbare schooljeugd van Schaijk en omstreken om lekker carnaval te vieren. Wij geloven in NIX18, eenmaal binnen dan niet meer naar buiten én een geweldig feestprogramma. Volg ons via de socials!!!

Bram-Stefan-Sean-CarnavalLoverz-2023
CarnavalLoverz - for party people!
Zaterdag en zondag: Spiegeltent Schaijk

Klik op logo in kaart voor route en meer informatie

Maandag: Shique de Luxe Schaijk

Klik op logo in kaart voor route en meer informatie

Onze huisregels!!

Bij deelname aan de feestavonden van Carnaval Loverz gaan bezoekers akkoord met de volgende huisregels:
1. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren met een origineel legitimatiebewijs, dit mag zijn een paspoort of identiteitskaart. Kopieën worden niet geaccepteerd.
2. Toegang wordt verleend na tonen van geldige legitimatie. Alleen toegang voor jongeren op voortgezet onderwijs (en leeftijd vanaf 12 jaar). Aan bezoekers (zonder uitnodiging) onder deze categorie wordt géén toegang verleend.
3. Deuren open vanaf 20.30 uur, sluiting om 00.30 uur.
4. Na betaling van entree is toegang gegarandeerd. Bij verlaten van het Loverz-feestterrein kan geen nieuwe toegang verleend worden tenzij opnieuw entreegelden voldaan worden. Eenmaal binnen blijf je binnen tot vertrek.
5. In geval van overtreding van de huisregels of bij ongepast gedrag kan organisatie Carnaval Loverz besluiten om de betreffende bezoeker de toegang te ontzeggen of te ontnemen.
6. De organisatie hanteert een strikt NIX18-beleid, wat inhoudt dat gebruik of bezit van alcohol, tabakswaar en/of verdovende middelen ten strengste verboden is.
Ofwel: niet drinken, roken, vapen, blowen en gebruiken van pillen, lachgas, paddo's, drugs, etc.
7. Bij de entree van het festivalterrein maar ook binnen kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen. 
8. Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing de samenscholers onmiddellijk de toegang van Carnaval Loverz te ontzeggen. 
9. Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens, grote zakmessen e.d. is ten strengste verboden
10. Organisatie Carnaval Loverz is niet aansprakelijk voor onverhoopt opgelopen letsel of vermist eigendom.
11. Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het festivalterrein. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten. 
12. Overtreding van enige huisregel wordt onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang kan worden aangezegd. 
13. Op punten waarin dit reglement niet voorziet neemt organisatie Carnaval Loverz hierover een besluit.
14. Organisatie Carnaval Loverz is een non-profit organisatie en is onderdeel van organisatie Jongerencarnaval van Stichting Carnaval de Moeslanden.
15. Voor vragen en/of opmerkingen kunnen medewerkers Carnaval Loverz (tijdens feestavonden te herkennen aan blauwe T-shirts) benaderd worden.


Ons privacy statement!!

Privacy Statement:
Organisatie Carnaval Loverz is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Carnaval Loverz, onderdeel van organisatie Jongerencarnaval van Stichting Carnaval de Moeslanden.
jongerencarnaval@moesland.nl
https://www.carnavalloverz.nl

Privacy vinden wij erg belangrijk, daarom leggen we in deze privacy statement duidelijk en transparant uit welke gegevens we van jou verzamelen, wat we er mee doen en waarom we dat doen.

Dit heeft betrekking op alle door organisatie Carnaval Loverz georganiseerde evenementen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Organisatie Carnaval Loverz verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
•    Contact- en persoonsgegevens – voornaam, achternaam, emailadres, adres, woonplaats, nationaliteit, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht.
•    Ticketgegevens – aantal tickets, betaalmethode, factuuradres.
•    Website/App Gegevens – IP-adres, uniek (anoniem) ID, locatiegegevens, gebruik-gegevens (welke pagina’s heb je bezocht op de site).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jongerencarnaval@moesland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe verzamelen we gegevens?
Organisatie Carnaval Loverz kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:
•    Direct van jou – Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag.
•    Via eigen websites – Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt organisatie Carnaval Loverz via de websites die organisatie Carnaval Loverz beheert verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies via Google Analytics.
•    Via websites van derden – Organisatie Carnaval Loverz maakt gebruik van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van organisatie Carnaval Loverz op. Dit Privacy Statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij als verwerker voor organisatie Carnaval Loverz optreden. Je kunt daarbij denken aan de online verkoop van kaarten voor door organisatie Carnaval Loverz georganiseerde evenementen. Deze en andere opdrachtnemers van organisatie Carnaval Loverz kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. Organisatie Carnaval Loverz is niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van organisatie Carnaval Loverz plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende websites.
•    Op evenementen – Organisatie Carnaval Loverz kan ook op de evenementen die zij organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenementlocatie altijd gewezen op een dergelijke verwerking middels de huisregels en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij organisatie Carnaval Loverz hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij verwerken we persoonsgegevens?
Organisatie Carnaval Loverz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende gerechtvaardigde zakelijke belangen:
•    Omdat dit noodzakelijk is om onze dienstverlening te kunnen leveren. Bijvoorbeeld omdat Organisatie Carnaval Loverz jou hiermee toegang kan verlenen tot haar websites, apps of evenementen. Ook kan het zijn dat Organisatie Carnaval Loverz je Persoonsgegevens Verwerkt omdat dit moet op basis van wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.
•    Om u te informeren over onze andere evenementen en activiteiten die u zouden kunnen interesseren (u mag zich te allen tijde uitschrijven indien u deze informatie niet wenst te ontvangen);
•    Om foto’s en video’s waarop u staat afgebeeld te gebruiken voor sfeerbeelden, voor de promotie van het evenement en de volgende edities ervan (o.a. op sociale media’s);
•    Om u informatie te bezorgen over de diensten en producten van de partners en sponsors van het evenement waaraan u deelneemt;
•    Om marktonderzoek- en analyses te doen om onze producten en diensten te verbeteren en aan te passen;
•    Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet.
•    Om een profiel voor u aan te maken om ons te helpen onze diensten aan u aan te passen
•    Wij hebben een gerechtvaardigd belang om contact met onze deelnemers/bezoekers te houden en om onze evenementen te promoten.
•    Voor foto’s, video’s en audiovisueel materiaal die geen sfeerbeelden zijn en die duidelijk de bedoeling hebben om uw persoon als centrale figuur af te beelden en te promoten, zal uw toestemming worden gevraagd bij gebruik ervan voor promotiedoeleinden.

Waar je toestemming voor hebt gegeven:
Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden bij de aanschaf van een toegangsbewijs geef je ons toestemming:
•    Om contact met je op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot toekomstige soortgelijke events. Dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of social media-platformen. Je kunt deze marketingvoorkeuren te allen tijde wijzigen, zie de paragraaf “Jouw keuzes & rechten” hieronder;
•    Om op maat gemaakte reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze websites en apps (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie);
•    Om jouw gezondheidsgegevens te verwerken om te voldoen aan jouw toegankelijkheidsvereisten – als je mindervalide bent en ervoor kiest om deze gegevens met ons te delen.

Jouw keuzes en rechten:
Je kunt je gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:
•    Je kunt zelf je account en voorkeuren bij onze ticketpartners aanpassen;
•    Verder wordt onderaan elke mailing dat je van organisatie Carnaval Loverz (of haar opdrachtnemers) ontvangt de mogelijkheid geboden je af te melden van de mailinglist, zodat je van organisatie Carnaval Loverz (of haar opdrachtnemers) geen informatie meer ontvangt. Maak je geen zorgen, belangrijke informatie over een evenement waarvoor je tickets hebt gekocht blijf je ook na afmelden van promotionele e-mails ontvangen;
Voor het beheren van jouw cookievoorkeuren, verwijzen we je naar het hoofdstuk ‘Cookiebeleid’.

Hoe lang bewaren je persoonsgegevens?
Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig:
•    Om u de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen.
•    Voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven.
•    Voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren.
•    Indien wij beelden van veiligheidscamera’s verzamelen, bewaren wij die maximaal één maand na het evenement.
•    Uw contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres en evenement waarvoor u zich heeft ingeschreven) worden bewaard voor onbepaalde duur om u te kunnen informeren over de andere evenementen. U heeft altijd het recht om te vragen geen informatie meer te ontvangen en uw contactgegevens zullen dan worden gewist.
•    Bij uitzondering zullen de foto’s en ander audiovisueel beeldmateriaal voor promotionele doeleinden en sfeerbeelden kunnen worden gebruikt voor onbepaalde duur.
•    Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Met wie delen we je gegevens?
•    Binnen organisatie Carnaval Loverz: de verzamelde persoonsgegevens worden door organisatie Carnaval Loverz mede verwerkt voor de aan organisatie Carnaval Loverz gelieerde organisaties. Deze organisaties kunnen toegang krijgen tot jouw Persoonsgegevens voor zover dat past binnen de doeleinden die in dit Privacy statement worden beschreven.
•    Met (andere) leveranciers van organisatie Carnaval Loverz: organisatie Carnaval Loverz kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers van wie zij gebruik maakt om de dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld een mailingbedrijf, callcenter, incassobureau, marktonderzoeksbureau, eventpartners of de partij die in opdracht van organisatie Carnaval Loverz betrokken is bij de technische realisatie van een website of app). Waar mogelijk verplicht organisatie Carnaval Loverz deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat organisatie Carnaval Loverz het doel en middelen voor deze verwerkingen bepaalt en de verwerker alleen volgens de instructies en (beveiliging)standaarden van organisatie Carnaval Loverz met jouw gegevens mag omgaan. Deze afspreken legt organisatie Carnaval Loverz met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Als deze derde partijen zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, heeft organisatie Carnaval Loverz met deze partijen (aanvullende) afspraken gemaakt. Met deze verwerkers sluit organisatie Carnaval Loverz een goedgekeurd modelcontract van de Europese Commissie (ook wel standard contractual clauses genoemd). In het geval de gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten sluit organisatie Carnaval Loverz ook het modelcontract af of laat organisatie Carnaval Loverz dit plaatsvinden onder het zogenaamde EU-VS privacyschild.

Cookiebeleid:
Organisatie Carnaval Loverz maakt gebruik van cookies middels Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Organisatie Carnaval Loverz bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Organisatie Carnaval Loverz gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties van onze evenementen kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jongerencarnaval@moesland.nl. Organisatie Carnaval Loverz zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Organisatie Carnaval Loverz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jongerencarnaval@moesland.nl.

Wijzigingen privacy statement
Organisatie Carnaval Loverz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van organisatie Carnaval Loverz te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, dan zullen we je daarover infomeren en bij ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook toestemming.

Disclosure Google API
No Boss Video Gallery's use and transfer to any other app of information received from Google APIs will adhere to Google API Services User Data Policy, including the Limited Use requirements.

Laatste wijziging 11 maart 2024

CARNAVALLOVERZ
hét carnavalsfeest voor
middelbare schooljeugd!!